TriTim Automatisering


Ga naar de inhoudsopgave

Programmatuur

Voor organisaties die plannen hebben op het gebied van computerprogrammatuur zorgt TriTim voor bewust-wording van de voordelen die er te behalen zijn. Maar ook welke drempels of valkuilen er nog kunnen zijn. Zo kan TriTim verschillende scenario's uitwerken op basis waarvan een ondernemer gefundeerde beslissingen kan nemen.


De aanschaf van programmatuur is vaak ingrijpend en kostbaar. Voordat een opdracht tot uitvoering wordt gegeven, willen ondernemers er van overtuigd zijn dat de uitvoerende partij de beste is. Dat kan alleen bepaald worden als de specificaties goed vastliggen en opgesteld zijn vanuit een goede visie op zowel de activiteiten van de organisatie als de mogelijkheden van de programmatuur.


Het inschakelen van TriTim bij dit proces garandeert een zo hoog mogelijke kans op succes. Bovendien worden er zo veel mogelijk kosten bespaard, met name kosten die ondernemers vooraf zelf moeilijk in kunnen schatten.

Zowel bij de selectie als bij het activeren van programmatuur wordt van de eigen organisatie ook een flinke inspanning verwacht. Onder andere voor regelmatig overleg, het aanleveren of produceren van gegevens en het informeren en betrekken van de eigen medewerkers en relaties. Als de opdrachtgever en de uitvoerende ICT partij niet dezelfde taal spreken, is dat een complicerende factor in het project.

Dan is het handig om een partij als TriTim in vertrouwen te nemen, die met verstand van zaken alle taken met betrekking tot de aanschaf van de programmatuur kan begeleiden en een groot deel van de activiteiten kan uitvoeren. Dit ontlast de eigen medewerkers en garandeert een goede afstemming tussen alle partijen. Uiteindelijk wordt daarmee de kwaliteit op een hoger niveau gebracht en worden kosten tot een minimum beperkt. U kunt een beroep op TriTim doen op het gebied van CRM, handel- en logistieke toepassingen, kantoorautomatisering, alsmede voor internettoepassingen.Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu