TriTim Automatisering


Ga naar de inhoudsopgave

Project management

In de grotere projecten bouwt TriTim een projectteam rond de drie disciplines business-, oplossing- en projectmanagement. Steeds wordt bepaald wie deze rollen het beste kan vervullen, eigen medewerkers of externe mensen. Dit is onder meer afhankelijk van de omvang van het project, tijdspanne, complexiteit en beschikbare resources bij de klant. Soms worden meerdere rollen door één persoon vervuld en waar nodig wordt er een vierde specifieke rol gedefinieerd, bijvoorbeeld marketing management of engineering. Voor het implementeren van e-business hanteren wij het vijf stappenplan. Uiteraard is iedere stap weer onder te verdelen in kleinere stapjes.


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu